G-LAB Dergi

G-Lab ile ilgili dergiyi incelemek için lütfen tıklayınız.

İncele

Gdz Elektrik ülkemiz elektrik dağıtım hizmet kolunda alt yapıların gelişmesine öncülük etme misyonu doğrultusunda araştırma, teknoloji geliştirme, eğitim ve öğretim faaliyetlerini temel alan gelişim modeline göre bilimsel ve teknolojik işbirliklerine önem vermektedir. 

Gdz Elektrik Teknoloji Yol Haritası (TYH) çerçevesinde belirlenmiş öncelikli alanlarda üniversite-sanayi işbirliği ile gerçekleştirilebilecek akademik çalışma konuları belirli dönemlerde Gdz Elektrik internet sitesinden yayımlanmaktadır. Söz konusu akademik çalışma konuları çerçevesinde, lisans son sınıf öğrencilerinin akademik danışmanları rehberliğinde Gdz Elektrik uzmanlarının da sanayi danışmanı olarak görev alabileceği “Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projesi” faaliyetlerine destek verilmektedir. 

Bu kapsamda lisans bitirme projelerini, yüksek lisans / doktora tez çalışmalarını ve Ar-Ge projelerini çeşitli modellerle hayata geçirmek üzere Gdz Elektrik tüm paydaşlarıyla işbirliğine açıktır. Ayrıca Gdz Elektrik personelinin ya da paydaşlarımızın Gdz Elektrik Teknoloji Yol Haritası (TYH)  ile ilişkili yüksek lisans ve doktora çalışmaları şirketimiz tarafından desteklenebilmektedir. İlgili akademik çalışma konuları, dış kaynak ile finanse edilebilecek Ar-Ge projeleri için de temel teşkil edebilmektedir.  Yüksek lisans ve doktora çalışmalarında ele alınacak araştırma konularının / problemlerinin akademik olarak tanımlaması ve tanımlanan konuların lisansüstü tez konularına dönüştürülmesi hususunda Gdz Elektrik tüm öğretim üyeleriyle işbirliğine açıktır.

Öncelikli Akademik Çalışma Konuları

Şebekede Uçtan Uca Haberleşme Altyapısı

Şebeke Yönetiminde Bilgi ve Siber Güvenlik

Şebeke Üzerinde Veri Yönetimi ve Analitik

Şebekelerde Birlikte Çalışabilirlik ve Standardizasyon

Şebeke Modelleme ve Simülasyon

Araştırma konuları için işbirliği taleplerinizi bildirmek için

Bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Gönder

Gdz Elektrik; günlük yaşamın vazgeçilmezi olan elektrik enerjisinin dağıtım hizmetlerini  insan odaklı hizmet anlayışı ve gelişen teknoloji sistemleri ile 7/24 kesintisiz ve güvenli bir şekilde yürütmektedir. 

2013 yılından itibaren hayatın her anına dokunan ve her alanda çözümler sunan uygulamaları ile elektrik dağıtım altyapısının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için gereken teknolojik yatırımları aralıksız gerçekleştirilmektedir. 

Şirketimiz hizmet bölgesinde sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarına teknoloji ve inovasyon merkezli olarak devam etmektedir. Günümüzde veriye dayalı karar verme, ileri istatistik, veri analitiği, network ve veri güvenliği, nesne tabanlı programlama, büyük veri ve bulut veri yönetimi, sensör teknolojileri, kalabalık analizi, mekatronik, gelecek tanımlama, siber güvenlik, şebeke akıllılaştırma gibi teknolojik ve teknik alanlar alt yapı dağıtım hizmetlerinde giderek önem kazanmaktadır.  Gdz Elektrik, geleceğin teknolojilerini ve şebeke ihtiyaçlarını stratejik hedefleri doğrultusunda kazanılması gereken yetkinlikleri Teknoloji Yol Haritası (TYH) ile takip etmektedir. 

Gdz Elektrik hizmet bölgesinde sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti vermek için çalışmalarına teknoloji ve inovasyon merkezli devam etmektedir. Şirketimizin gelişen teknolojileri sadece takip eden değil öngörülen ihtiyaçlara yenilikçi ve proaktif çözümler üreten öncü bir kurum olma arzusunun bir tezahürü olarak Gdz G-LAB, kurum kampüsü içinde 2020 yılında kurulmuştur.

Gdz G-LAB tematik, özel ve güdümlü bir kuluçka merkezidir. Elektrik dağıtım hizmet sektörünün geleceğini şekillendirecek teknoloji odaklı ürün ve hizmetlerin bir üretildiği bir girişimcilik ekosistem kurgulamak merkezimizin birincil hedefidir. Bu bağlamda kurum modelimiz tekno-girişimciliğin desteklenmesi süreçlerinde teknik derinleşme ve yüksek ticarileşme/uygulanabilirlik unsurlarını önceliklendirmektedir.

Gdz G-LAB’in kurum kampüsü içerisinde kurulmuş olması ile bilginin üretilmesindeki paydaşların yakın etkileşiminin sağlanmasına, yeniliği ortaya çıkartan rastlantısallıklara (serendipity) imkan tanıdığına ve kurumun tüm alt ve üst yapısı ile bu merkezi destekleyerek bu sayede bir kurumsal aidiyet oluşturduğunu ifade eder.

Gdz Elektrik G-LAB bünyesinde yer almak isteyen girişimcilerin “Elektrik Dağıtım” konu başlığında aşağıdaki temalarda proje sunmaları beklenir.

BAŞVURU FORMU İÇİN

G-Lab Başvuru Formu

Whatsapp İletişim Hattı Tazminat Sorgulama Planlı Kesinti Yasal Bildirimler