Özel Trafolu Tesis Kullanıcıları Tarafından Yapılan Talepler

Özel Trafolu Tesis Kullanıcıları Tarafından Yapılan Talepler

31.01.2022

Sayın Tüketicilerimiz

Özel trafolu tesisler için; enerji kesintisi, yeniden enerji verilmesi, kesinti, arıza ve benzeri konularda işletme sorumlusu elektrik mühendisi tarafından başvuru yapılması gerekmektedir. İşletme sorumlusu elektrik mühendisi tarafından yapılmayan başvurular için Şirketimiz tarafından işlem tesis edilmemektedir.

Bilgilerinize sunarız.

 

Yasal Mevzuat  

  1. Tüm yüksek gerilimli kuvvetli akım tesislerinde teknik konulardan sorumlu elektrik mühendisi olmalıdır. İşletme sorumlusu mühendisin iş güvenliği ve iş emniyeti açısından sorumluluğu, tesiste uyulması gereken iş güvenliği yöntemlerini tespit etmek, emniyetli bir işletme için uyulması gerekli kuralları belirlemek ve gerekli araç gereçleri tespit ederek söz konusu kurallara uyulması yönünde denetlemeler yapmaktır. (Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Madde 60)
  2. Tüm yüksek gerilimli tesislerde işletme yönünden işletme sahibini enerji sağlayan kuruluş nezdinde temsil etmekle görevli olan kişi İşletme Sorumlusudur. Enerji sağlayan kuruluştan enerji kesintisi talebinde bulunmak, yeniden enerji verilmesini talep etmek, kesinti arıza ve benzeri konularda enerji sağlayan kuruluş ile gerekli ilişkileri sürdürmek işletme sorumlusunun görevidir. Sorumluluk alınan tesisle ilgili olarak en fazla dört ayda bir tesisin durumuna, yapılacak çalışmalara, varsa sorunlara, çözüm önerilerine ve alınacak önlemlere ilişkin enerji sağlayan kuruluşa, işverene ve ilgili EMO birimine vermek üzere rapor düzenlemek işletme sorumlusunun yükümlülükleri arasındadır. (Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği)
  3. Tüm yüksek gerilimli tesislerde kullanıcılar/müşteriler sorumlu elektrik mühendisi ile işletme sorumluluğu hizmet sözleşmesi imzalar ve bu sözleşmeyi her yıl yenileyerek Şirkete ibraz eder. Aksi takdirde, müşterinin elektriği kesilir. (Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşmasının Ek-10 "Özel Hususlar")
Whatsapp İletişim Hattı Tazminat Sorgulama Planlı Kesinti Yasal Bildirimler