Özel Trafolu Aboneler Elektrik İşletme Sorumlu Mühendisleri Hakkında 

26.12.2023

Sayın Yetkili;

Elektrik dağıtım şebekesin yüksek gerilim (YG) üzerinden bağlı olarak tarafınıza ait özel trafolu tesis ile enerji kullanımı sağlamaktasınız. Yüksek gerilim şebekesi işletmesi sorumluluğu olması nedeni ile Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği gereği tesislerinde teknik konulardan sorumlu elektrik mühendisi olmalıdır.

Bu İşletme Sorumlusu Elektrik Mühendisinizin Şirketimize bildirilmesi gerekmektedir.

Elektrik tesislerinizden sorumlu personelin kadrolu olması halinde bu durum; Bordro ve Elektrik Mühendisleri Odasınca (EMO) onaylı YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Hizmet Sözleşmesi yapılmalı, imza sirküleri evrakları iletilmelidir.

Elektrik İşletme faaliyetleri dışarıdan bir müşavirlik firması ile anlaşılarak yürütülecekse bu durumda; Müşavirlik firması ile yapılacak sözleşmenin de EMO tarafından onaylanmalıdır. Elektrik İşletme sorumlunuz tarafından üçer aylık dönemlerle YG Tesisleriniz periyodik kontrol raporu hazırlanmalıdır.

Tesislerinizde Jeneratör kullanıyorsanız, jeneratörünüze ait bilgiler saptanmalıdır. Tesislerinizde çalışan cihazlardan kaynaklanabilecek harmonik ve YG şebeke sistemimize olumsuz etkiler verecek (Fliker, dalgalanma gibi) unsurların yönetmeliklere uygun düzeyde (EPDK 21.12.2012 tarih ve 28504 sayılı elektrik dağıtımı ve perakende satışına ilişkin hizmet kalitesi yönetmeliği) olması gerekmektedir. 

Yukarıda belirtilen YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Hizmet Sözleşmesinin EMO onaylı olarak hazırlanması, Tesis kontrol Raporunun EMO İzmir Şubesine iletilmesi, buradan alınacak Elektrik İşletme Sorumluluğu Tescil Belgesinin 30 Ocak 2024 tarihine kadar şirketimize gönderilmesi gerekmektedir.

Elektrik İşletme Sorumlusu bulunmadığı durumlarda yüksek gerilim şebekenizde oluşabilecek elektrik arızasında ve diğer teknik konulardaki talepleriniz karşılanamayacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Whatsapp İletişim Hattı Tazminat Sorgulama Planlı Kesinti Yasal Bildirimler