Amaç ve Faaliyetler

geri


GDZ EDAŞ’ın faaliyet konusu, İzmir, Manisa  il sınırları dahilinde elektrik enerjisinin dağıtım hizmeti faaliyetlerini yürütmektir.

GDZ EDAŞ elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki faaliyetleri yürütecektir;

1- İmzalamış olduğu İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi, Uygulama Sözleşmesi ve bunlara ilişkin olarak imzaladığı veya imzalayacağı tadil sözleşmeleri kapsamında elektrik enerjisi dağıtımı yapmak,

2- Yeni dağıtım tesislerini kurmak, gerekli iyileştirmeleri yapmak, ilgili mevzuata uygun olarak dağıtım sistemini işletmek, bakım ve onarımını yapmak,

3- 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (http://www.epdk.gov.tr/documents/elektrik/mevzuat/kanun/Elk_Kanun_6446.doc) ve ilgili mevzuatı ile verilen diğer görevleri yapmak ve yükümlülükleri yerine getirmek.